Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Προσλήψεις στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ

Α.Σ.Ε.Π.

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο πίνακας με τις θέσεις που ζητά η ΔΕΗ. Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Κατανομής θέσεων).
Πίνακας Κατανομής Θέσεων
--

Δεν υπάρχουν σχόλια: