Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Η κότα με το χρυσό αβγό κι...ενός κοκόρου γνώση...

Ακόμη και τα κοτέτσια πρέπει να ...νομιμοποιηθούν σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και με στόχο την αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία. Απαιτούνται τρεις αιτήσεις και 300 ευρώ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, κυρίως στάβλων, κοτετσιών και άλλων εγκαταστάσεων που δεν υπερβαίνουν συνολικά, τα 35 τ.μ..
Σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία, απαιτείται ένα παράβολο των 300 ευρώ στο χέρι και τρία έγγραφα:
• Αίτηση

• Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από το μηχανικό τα σημεία των σταβλικών εγκαταστάσεων.

• Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι η επιφάνεια του κτίσματος προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνει τα 35 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής του και των σταβλικών εγκαταστάσεων.


Κλεφτοκοττάδες !!!Δεν υπάρχουν σχόλια: