Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Αφού είδαν οτι ελάχιστοι είχαν καταθέσει τις φορολογικές τους δηλώσεις και οτι δεν "υπάρχει σάλιο", παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του...
φορολογούμενου.

Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013
Για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013
Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013
Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013
Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
Για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου.
Επίσης παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.).
Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

Δεν υπάρχουν σχόλια: