Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Η απόφαση - ψήφισμα - του Δ.Σ. του Δήμου Τριφυλίας για το κλείσιμο της ΔΟΥ Κυπαρισσίας


        Στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε το Δ.Σ. του Δήμου Τριφυλίας, στις 11/Ιαν/2013 και με την παρουσία σχεδόν όλων των φορέων του Δήμου, εκδόθηκε ψήφισμα καταγγελίας για το κλείσιμο της υπηρεσίας ΔΟΥ στην Κυπαρισσία. Χαρακτηριστικό είναι οτι: υπήρχαν απουσίες συμβούλων, δεν υπήρχε ομοφωνία των παρόντων  καθώς και οτι η τυχών διαφωνία των παρόντων δεν δημοσιοποιείται.
Η απόφαση - όπως δημοσιοποιήθηκε - έχει ως εξής: 
                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

                   Από το πρακτικό της με αριθ.2/11-01-2013 έκτακτης συνεδρίασης

του  Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης 4/2013                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η  :
"Κλείσιμο Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας – Επαναπροσδιορισμός & επικαιροποίηση Θέσης Δήμου Τριφυλίας".  

                                                       
          Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  στις 11 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Παρακσευή και ώρα 1500, συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ. 578/11-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 .
           Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών τριάντα τρία (33), βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), ήτοι :
     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                           Α π ό ν τ ε ς          
1
Τσίγγανος Παναγιώτης
1.
Σαμπαζιώτης Γεώργιος
2
Κανελλόπουλος Ζαχαρίας
2.
Δεληγιάννης Θεόδωρος
3
Πανουσιοπούλου Μαρία
3.
Φιλντίσης Ιωάννης
4
Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
4.
Χρονόπουλος Σπυρίδων
5
Αδρακτάς Ιωάννης
5.
Πετρόπουλος Αθανάσιος
6
Καλκαβούρας Ιωάννης
6.
Αθανασόπουλος Βασίλειος
7
Κατσούλας Ιωάννης
7.
Αντωνόπουλος Σταύρος
8
Κυριακουλόπουλος Καλλίνικος
8.
Δριμής Ιωάννης
9
Παντελάκη Παρασκευή
9.
Αγγελόπουλος Κων/νος
10
Ρούσσης Ιωάννης
10.
Γαλάνης Γεώργιος
11
Πούλος Αναστάσιος
11.
Καλογερόπουλο; Σωτήριος
12
Παγάνης Χαράλαμπος


13
Μερκούρης Ιωάννης


14
Μπασδάνης Δημήτριος - Πρόεδρος


15
Βασιλόπουλος Ιωάννης


16
Σωτηρόπουλος Δημήτριος


17
Τσίγγανος Σωτήριος


18
Κατσαργύρης Ιωάννης


19
Μπακούρος Σωτήριος


20
Σταματελόπουλος Παναγιώτης


21
Κουκούμης Σαράντος


22
Σουρέτης Παναγιώτης (προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος)

Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
                                                                                                                          
            Παρισταμένου και του κ. Δημάρχου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραολάνη Μαρία, τακτική υπάλληλο του Δ. Τριφυλίας.Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε :
Κατ΄ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα αντανακλαστικά τους, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στη σημερινή πρόσκληση για το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα σας θυμίσω ότι αρχές Φθινοπώρου του 2012 είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα και είχαμε μία ενημέρωση ότι πρόκειται να κλείσουν οι ΔΟΥ και να δημιουργηθούν ΚΕΦ, Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
Είχαμε κάνει μία συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά, είχαμε εκδώσει ένα ψήφισμα και στείλαμε ένα υπόμνημα στους δύο αρμόδιους Υπουργούς με κοινοποίηση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και στους Βουλευτές Μεσσηνίας. Αναφέρομαι στο έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 23345/03-09-2012 προς τον κ. Στουρνάρα Γιάννη Υπουργό Οικονομικών και Σταϊκούρα Χρήστο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση ξαναλέω, στον Πρωθυπουργό και στους Βουλευτές Μεσσηνίας, το οποίο έχει μία αξία να ξανααναφέρουμε στο μυαλό μας.  Λέγαμε λοιπόν τότε με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
«Κύριοι Υπουργοί,
Με εύλογη ανησυχία έχουμε γίνει δέκτες διαφόρων δημοσιευμάτων και πληροφοριών για ενδεχόμενο κλείσιμο της ΔΟΥ Κυπαρισσίας. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θ΄ αποτελέσει καίριο πλήγμα στην τοπική μας οικονομία.
            Σας υπενθυμίζουμε ότι :
1)      Ήδη έχουν κλείσει οι ΔΟΥ Γαργαλιάνων και Φιλιατρών και η εναπομείνασα ΔΟΥ Κυπαρισσίας εξυπηρετεί όλους τους επαγγελματίες και όλους τους πολίτες του Δήμου Τριφυλίας (Γαργαλιάνοι, Κυπαρισσία, Φιλιατρά, τ. Δήμων Αυλώνος και Αετού) με πληθυσμό περίπου 30.000 που τους θερινούς μήνες διπλασιάζεται, αλλά και τους πολίτες των γειτονικών πόλεων του Δωρίου και της Χώρας από τους όμορους Δήμους.
2)      Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη και στον πρωτογενή τομέα (όπου κυρίαρχη θέση κατέχουν οι συναλλαγές δυναμικών καλλιεργειών όπως αυτές των κηπευτικών και του ελαιολάδου) αλλά και στον τουριστικό τομέα όπου αναπτύσσονται μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα όπως το Costa Navarino κ.α.
3)      Οι αποστάσεις από τις πόλεις του Δήμου μας προς τη ΔΥΟ Καλαμάτας (αν μόνη αυτή μείνει σε λειτουργία) είναι αρκετά μεγάλες και ξεπερνούν ακόμη και τα 80 χιλιόμετρα. Η ταλαιπωρία επομένως των πολιτών θα είναι τεράστια και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για αύξηση των εισπράξεων.
4)      Τα στατιστικά δεδομένα (αριθμός δηλώσεων και συναλλασσόμενων, ύψος εισπράξεων κλπ) είναι γνωστά στις Υπηρεσίες σας και συνηγορούν υπέρ της διατήρησης της ΔΥΟ Κυπαρισσίας σε λειτουργία, καθώς και η σχέση κόστους – οφέλους δίνει θετικό πρόσημο στο όφελος.

Κύριοι Υπουργοί,
      Σε μια περίοδο που οι πολίτες και οι τοπικές οικονομίες πλήττονται, που η ανεργία καλπάζει και οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν μπαίνοντας στην παραγωγική διαδικασία (νέοι αγρότες, νέοι επαγγελματίες), η αποψίλωση της Περιφέρειάς μας από νευραλγικές Υπηρεσίες όπως είναι η ΔΥΟ Κυπαρισσίας, επιτείνει τ΄ αδιέξοδα, ναρκοθετεί τις προοπτικές ανάπτυξης και εν τέλει πλήττει την εθνική οικονομία.
      Είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε τις απόψεις μας, που εκφράζουν το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας, τις οποίες και προφορικά θα επιδιώξουμε να σας αναπτύξουμε».
      Αναπτύξαμε τις απόψεις μας και προφορικά στα αρμόδια Υπουργεία και στους Βουλευτές και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά το αποτέλεσμα ήταν η Δ.Ο.Y. Κυπαρισσίας και όσες άλλες Δ.Ο.Y.
είχαν προγραμματιστεί , να κλείσουν και στη θέση τους ιδρύθηκε το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην έδρα της Εφορίας, ενώ με πρόσφατη απόφαση ιδρύονται δυο ακόμη Γραφεία στους Γαργαλιάνους και στα Φιλιατρά. 
      Μας είχε ζητηθεί να διαθέσουμε χώρο για το Γραφείο αυτό και απαντήσαμε ότι διαθέτουμε χώρο για το Γραφείο στο Δημοτικό Κατάστημα Κυπαρισσίας, χωρίς ωστόσο να σταματήσουμε να παρεμβαίνουμε και να πιέζουμε για να μείνει η Δ.Ο.Υ. ανοιχτή σε περίπτωση επανεξέτασης του θέματος έχοντας συνεχείς επικοινωνίες με τους αρμόδιους παράγοντες.
      Μόλις πληροφορηθήκαμε την απόφαση για την εξαίρεση από το κλείσιμο έξι συγκεκριμένων Δ.Ο.Υ. αντιδράσαμε άμεσα στέλνοντας με fax στον αρμόδιο Υπουργό και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, το έγγραφο που σας διαβάζω, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τα πολιτικά στελέχη του Νομού: «
                                                                                                                       Προς 
                                                                                                      Τον Υπουργό Οικονομικών
                 Αρ. Πρωτ. 455/10-01- 2013                                              κο. Γιάννη Στουρνάρα                                                                                                                                    
                                                                                                           κοιν. : Γραφείο Πρωθυπουργού

       Η εμμονή στην κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας και η συγχώνευσή της με την Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, σε συνδυασμό με την εξαίρεση κάποιων Δ.Ο.Υ. που γειτνιάζουν με άλλες όπως λ.χ. της Αμαλιάδας, του Αιγίου κ.α. , δημιουργούν εύλογες αντιδράσεις όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά κυρίως στους κατοίκους της Τριφυλίας που για την εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να διανύουν απόσταση 130 και πλέον χιλιομέτρων.
       Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το αρχικό μας υπόμνημα, ο Δήμος Τριφυλίας είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό Δήμος της Μεσσηνίας (30.000 περίπου κάτοικοι) έχει μεγάλη οικονομική (αγροτική, τουριστική και εμπορική) ανάπτυξη και σημαντικό όγκο συναλλαγών, χαρακτηριστικά που δε διαθέτουν άλλες Δ.Ο.Υ. που εξαιρέθηκαν.
      Το αίτημα λοιπόν για να παραμείνει  σε λειτουργία και η Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας είναι απόλυτα δίκαιο και δικαιολογημένο.»        
    Ταυτόχρονα επικοινωνήσαμε και με τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας για να συντονίσουμε τις κινήσεις μας και συμμετείχαμε- Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δήμαρχος – στη σημερινή συμβολική κατάληψη της Δ.Ο.Υ.
     Είναι προφανές ότι υιοθετούμε την ουσία και την επιχειρηματολογία του ψηφίσματος που εξέδωσαν οι κοινωνικοί φορείς και παρατίθεται στη συνέχεια, με εξαίρεση την παράγραφο που αφορά την καταγγελία των βουλευτών του νομού, με τους οποίους συνεχίζουμε να έχουμε επαφές και γνωρίζουμε ότι στηρίζουν το αίτημά μας. 

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων και οι φορείς της πόλης καθώς και φορείς και σύλλογοι του Δήμου Τριφυλίας, διαμαρτύρονται για την αποψίλωση της Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας και άλλων δημοσίων οργανισμών (π.χ. Νοσοκομείο, ΙΚΑ) υποβαθμίζοντας έτσι την οικονομική ζωή του Δήμου μας.
Ιδιαίτερα το κλείσιμο της Οικονομικής Εφορίας Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, μιας υπηρεσίας η οποία καλύπτει τις ανάγκες από το Δ.Δ. Χώρας μέχρι το Δ.Δ. Δωρίου και όχι μόνο.
Καταγγέλλουμε του Βουλευτές του νομού μας οι οποίοι μας διαβεβαίωναν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας όχι μόνο για την Εφορία (δηλαδή την παραμονή της) αλλά και μας διαβεβαίωναν για την αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Δυστυχώς όμως και αυτό χάνει την αυτοτέλειά του αλλά και τη νομική του ταυτότητα.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(Σύλλογος Μηχανικών Τριφυλίας, Σύλλογος Συμβολαιογράφων – Δικηγόρων, Εμπορικοί Σύλλογοι, Γεωργικοί (Αγροτικοί Σύλλογοι) μη μπορώντας να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα που εκτοξεύονται καθημερινά, καλούνται να προσθέσουν στον προϋπολογισμός τους και το έξοδο για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας καλύπτοντας 130 χιλιόμετρα απόσταση καθημερινά για τις φορολογικές τους υποθέσεις.
Με τις παρούσες ενέργειες το μέλλον μας διαγράφεται σκοτεινό.
Ζητούμε άμεσα την Παραμονή της Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας (2ος σε πληθυσμό δήμος του νομού Μεσσηνίας), αναβάθμιση του νοσοκομείου και απαίτηση παραμονής της Δ.Ο.Υ. και όλων των υπολοίπων δημοσίων υπηρεσιών ως έχουν. Τονίζουμε ότι ο Δήμος Τριφυλίας είναι μία περιοχή με 40.000 ψηφοφόρους με μεγάλη γεωγραφική έκταση και τεράστια τουριστική ανάπτυξη και πρωτογενή παραγωγή.
Άπαντες οι Εκπρόσωποι των
  1. Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Γαργαλιάνων
  2. Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας – Τριφυλίας
  3. Συμβολαιογράφοι Κυπαρισσίας – Τριφυλίας
  4. Σύλλογος Μηχανικών Τριφυλίας
  5. Σύλλογος Πολυτέκνων Τριφυλίας
  6. Σύλλογος Τριτέκνων Τριφυλίας – Μεσσηνίας»

      Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Συλλόγων που παρευρίσκοντο στη συνεδρίαση και όσοι δημότες ζήτησαν κι έλαβαν το λόγο. 
Αφού ολοκληρώθηκε ο διάλογος ο Δήμαρχος διατύπωσε την εξής πρόταση:
«  1) Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας και την αγανάκτησή μας για το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Κυπαρισσίας, όταν μάλιστα άλλες Δ.Ο.Υ. , με λιγότερες προϋποθέσεις, εξαιρέθηκαν.
    2) Είμαστε αλληλέγγυοι στην αγωνία των φορέων του Δήμου μας στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις τους.
    3) Παρεμβαίνουμε άμεσα στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες εξαντλώντας όλα τα μέσα, επιδιώκοντας άμεση συνάντηση μαζί τους, ζητώντας, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, αριθμητικά, γεωγραφικά και πληθυσμιακά, την αποκατάσταση της αδικίας, ώστε να μείνει η Δ.Ο.Υ. ανοιχτή».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει την πρόταση του κ. Δημάρχου.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την παραίνεση του κ. Προέδρου,


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α
            Εγκρίνει την πρόταση του κ. Δημάρχου μειοψηφούντων των Κανελλόπουλου, Σωτηρόπουλου,
Τσίγγανου Σωτ., Μπακούρου, Κατσαργύρη, Σταματελόπουλου, Κουκούμη.
            Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2013
            Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
                                              Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κυπαρισσία   12-01-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: