Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Εξετάσεις από τον Ιούνιο στο Δημόσιο

Τεστ για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Με μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας αλλά και γραπτές εξετάσεις, θα «βαθμολογηθούν» όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι εντός του 2012 αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, με στόχο να κριθεί η ικανότητα του προσωπικού για τη θέση που κατέχει.

Το πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, το οποίο αποκαλύπτει το «Έθνος», έχει συμφωνηθεί σχεδόν...
στο σύνολό του από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τους εμπειρογνώμονες του γαλλικού κράτους, που παρέχουν τεχνική βοήθεια για τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν αφορούν πρόσληψη ή προαγωγή αλλά αποκλειστικά στην αξιολόγηση του προσωπικού για τη θέση που κατέχει.

Σε κάθε υπάλληλο θα βαθμολογούνται:

1. Οι σπουδές στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της θέσης που κατέχει. Ο βαθμός βαρύτητας στην τελική ευθεία θα κυμαίνεται μεταξύ 25-30%.

2. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με βαθμό βαρύτητας στην τελική βαθμολογία από 10-15%.

3. Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Το συγκεκριμένο κριτήριο θα υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία από 30-35%.

4. Η γνώση ξένων γλωσσών (συμμετοχή στην τελική βαθμολογία από 5-10%).

5. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού όπου θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση. Η βαθμολογία των δεξιοτήτων θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής αξιολόγησης.

Μετά την αξιολόγηση του προσωπικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτουν πλεονάζοντες υπαλλήλους και φορείς που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό, θα επέλθουν-αρχικά- σαρωτικές μετακινήσεις εργαζομένων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: