Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Γονατίστε τώρα.... λέει η Τρόικα!

Μετά τα όσα έχουν γίνει, γονατίστε τώρα λέει η Τρόικα. Ρίχνει μάλιστα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τον κατώτατο μισθό και την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. Ζητά! ... διάλογο της κυβέρνηση με τους κοινωνικούς εταίρους στον οποίο θα είναι ανοιχτά όλα τα θέματα για μισθούς και συμβάσεις σύμφωνα με την έκθεση της η τρόικα.

Αναλυτικά η έκθεση της τρόικα αναφέρει τα εξής:


«Η κυβέρνηση θα προωθήσει τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να εξετάσει τις παραμέτρους στην αγορά εργασίας που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομία στο σύνολό της.
Ο στόχος είναι η σύναψη μιας εθνικής τριμερούς συμφωνίας για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών προκλήσεων για την οικονομία για ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα, για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα.
Όλες οι παράμετροι που έχουν αντίκτυπο για το κόστος εργασίας πρέπει να είναι ανοικτές για συζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, τα κατώτατα ημερομίσθια και η εθνική συλλογική σύμβαση, και τα διάφορα μη-μισθολογικά κόστη της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών Συνεισφορών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: