Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Νέος αθλητικός Σύλλογος στην Τριφυλία

Η πενταμελής καταστατική διοικούσα επιτροπή η οποία αποτελείται από τους:
Κωνσταντόπουλο Αθανάσιο
Κορμά Δημήτριο
Τσοροβά Αθανασίου
Κουρέτα Ελένη
Κωτσόπουλου Νικόλαου 


γνωστοποιεί την ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου Τριφυλίας με την υπ.αριθ. 34/11 της 14/06/2011, απόφαση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.
Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση όλων των αθλημάτων
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και γενικότερα της γυμναστικής (φυσικής αγωγής) και άλλων αθλημάτων και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του, για τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και γενικότερα τη ...
διάπλαση και άσκηση του πνεύματος και του σώματος, σε όλο τον Δήμο Τριφυλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: